สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ                                                                      

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้


ข้อมูลการผลิตพืช ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตร

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ทริปเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


     

 

    

 

 

 

 

 

download แผนที่

 

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง

 

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง

 

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 2

 

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 3

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 4

ปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนนาปรัง ตอนที่ 5

 
   

 

 

รับมือภัยแล้ง ปี 2565

 

 

 

  

***************************************

งานส่งเสริมการเกษตร

คำแนะนำการกักเก็บน้ำตามแบบโคก หนอง นา โมเดล

 

เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ระดับเขต ปี 2564

 

ประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2564

 

 
 

 

ข่าวย้อนหลังปี 2564 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

     

 

   

 

ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
FARMBOOK ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ยุค New Normal

 
 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

.