สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ                                                                      

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้


ข้อมูลการผลิตพืช ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตร

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

  

เช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร

 

 

 

ตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกร

 


โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร


คำแนะนำการกักเก็บน้ำตามแบบโคก หนอง นา โมเดล

 

 

 

 

 

download แผนที่

 

วิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน farmbook โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 


+***************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************

 

 

 

           
   

 


>>> อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง>>>


ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++