สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ                                                                      

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้


ข้อมูลการผลิตพืช ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตร

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร


คำแนะนำการกักเก็บน้ำตามแบบโคก หนอง นา โมเดล

 

 

 

 

 

download แผนที่

 


+

 

***************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************

 

 

 วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกันทำ
ความสะอาด (Big cleaning day) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
และเตรียมจุดบริการแอลกอฮอล์ 70% และจุดล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้


>>> อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง>>>

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++