สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ                                                                      

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้


ข้อมูลการผลิตพืช ที่สำคัญของอำเภอ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตร

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

  

! ! ข่าวด่วน ! !

 

 

แจ้งเตือนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบข้อมูลการเพาะปลูก ปี 2563/64
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของทางภาครัฐ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรตามสถานที่ตั้งแปลง ให้ครบทุกชนิดพืช ทุกแปลง ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของเกษตรกร
ที่ผ่านการประชาคมแล้ว ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองอีกครั้ง   โดยตรจสอบชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ตั้งแปลงตามหมู่และตำบลที่เพาะปลูก จำนวนแปลง ลักษณะการถือครอง ประเภทเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่เต็มตาม
เอกสารสิทธิ์ เนื้อที่เพาะปลูกจริง วันที่เพาะปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว อายุพืช ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ชนิดพืช
และพันธุ์พืช ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านทางแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊คและบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่
และตำบลที่ตั้งแปลง ถ้าพบว่าแปลงของตนเองไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อทาง เจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบล 
เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบทุกพืช ทุกแปลง ทั้งนี้ ในการนำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ไปใช้ในการ ช่วยเหลือของภาครัฐ เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการฯ ที่กำหนดขึ้น

 

 

 

 

 


  

กิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

 

 

 

 

 


 


คำแนะนำการกักเก็บน้ำตามแบบโคก หนอง นา โมเดล

 

 

 

 

 

download แผนที่

 

วิธีการลงชื่อเข้าใช้งาน farmbook โดยกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 


+

***************************************

 

 

         
     
       
      ข่าวย้อนหลัง 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

>>> อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง>>>

 

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++