:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เลขที่ 10/2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร/โทรสาร. 0-3641-2338 E-mail :: lopburi01@doae.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์: นายศิริชัย เพชรดีคาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ