:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 

 

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ กข 79


ช่วงปลูกที่เหมาะสม ปลูกได้ทั้งช่วงนาปีและนาปรัง
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก นาดำ 7-10 กิโลกรัมต่อไร่
นาหว่านน้ำตม 15-20 กิโลกรัมต่อไร่

ราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 22 บาท
ถุงละ 440 บาท (ถุงละ 20 กิโลกรัม)

 

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวไม่ไวแสง ความสูงประมาณ 104 เซนติเมตร
-อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน
-กอตั้ง ต้นแข็ง ใบและกาบใบสีเขียวใบธงตั้งตรง คอรวงโผล่พ้นจาก
ใบธงเล็กน้อย
-ปริมาณอมิโลสสูง 16.82%
-คุณภาพการสีข้าวสุกนุ่มไม่หอม
-ผลผลิตประมาณ 80-100 ถัง/ไร่
-ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคใหม้
-ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี หมู่ 8 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
โทร. 036-708802, 036-708805
Email: lbr_rrc@rice.mail.go.th