:: สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 
 

เรียนรู้สู้
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 

 

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

เตรียมการดีไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มิตรแท้ของชาวนา

คู่มือชาวนาอาสา : ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด