ข้อมูลแหล่งน้ำอำเภอเมืองลพบุร

ตำบล

ปะปาหมู่บ้าน

บ่อน้ำตื้น

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝ่าย/ทำนบ

กกโก
12
45
22
23
3
โก่งธนู
10
51
11
18
-
เขาสามยอด
7
11
21
4
2
เขาพระงาม
3
19
10
17
1
โคกกะเทียม
18
7
6
3
-
โคกลำพาน
6
4
25
7
-
ตะลุง
3
9
10
3
1
นิคมสร้างตนเอง
13
13
68
4
7
งิ้วราย
5
58
21
13
-
ดอนโพธิ์
6
7
5
8
1
ตะลุง
3
9
10
3
1
ท่าศาลา
8
9
16
3
1
ท่าแค
7
-
3
-
-
ท้ายตลาด
5
12
72
11
-
ทะเลชุบศร
5
1
11
2
1
บางขันหมาก
11
-
59
2
1
บ้านข่อย
11
4
65
9
-
ป่าตาล
8
22
4
-
-
พรหมมาสตร์
7
12
71
-
-
โพธิ์ตรุ
7
21
21
11
-
โพธิ์เก้าต้น
11
32
69
8
-
สี่คลอง
4
9
31
4
-
ถนนใหญ่
3
2
8
4
1
รวม
178
361
697
154
29