:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

 

 วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกันทำ
ความสะอาด (Big cleaning day) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
และเตรียมจุดบริการแอลกอฮอล์ 70% และจุดล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

 

 

หน้า 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ...