:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้

 

MR.โครงการ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

รายงานประจำปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download แผนที่

 
 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

 

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

รู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์

แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้ง

 

 

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

เตรียมการดีไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มิตรแท้ของชาวนา

คู่มือชาวนาอาสา : ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

 

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสมาชิกเกษตรกรศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวตำบลนิคมสร้างตนเอง ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุโขทัย 27 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมประชุมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 27 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการจัดเวทีการเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย 22 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการจัดเวทีการเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย 22 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นายชูชีพ อุทะโก และผู้ช่วยเกษตรอำเภอเมือง นายสุนันท์ น้อยสระ เข้าตรวจโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ที่ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี 22 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศพก.ตำบลโพธิ์ตรุ 13 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ดำเนินการจัดเวทีการเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย 12 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนิคมสสร้างตนเอง ร่วมประชุม ศบกต. เพื่อชี้แจงการติดตามโครงการมาตรการที่ 4 12 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ธกส. ร่วมประชุมชี้แจงการทำเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ที่ตำบลโคกกระเทียม 6 ก.ค.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ 6 ก.ค.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ผบ.มทบ.13 และคณะเยี่ยมชมโครงการตามมาตรการที่ 4 การผลิตวงบ่อซีเมนต์เพื่อปลูกมะนาว ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี 29 มิ.ย.59 รายละเอียด

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

  

                        

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เลขที่ 10/2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร/โทรสาร. 0-3641-2338 E-mail :: lopburi01@doae.go.th

ผู้จัดทำ: นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ

นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร