:::  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรียินดีต้อนรับ  :::                                                                   

 

 

แนะนำสำนักงาน

 

อัตรากำลัง

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ประวัติอำเภอ

 

KM การจัดการองค์ความรู้

 

MR.โครงการ

 

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

 

ข้อมูลแหล่งน้ำ

 

ข้อมูลทั่วไป

 

ข้อมูลวิสาหกิจ

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอ

 

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 

รายงานประจำปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

download แผนที่

 

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เรียนรู้สู้ภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

ชนิดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

รู้จักกับแมลงศัตรูธรรมชาติและช่วยกันอนุรักษ์

แนวทางการควบคุมเพลี้ยแป้ง

 

 

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เรียนรู้สู้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ด้วยเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

เตรียมการดีไม่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

มิตรแท้ของชาวนา

คู่มือชาวนาอาสา : ศัตรูข้าวในนาและการป้องกันกำจัด

 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้แจกเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และปอเทือง เพื่อให้เกษตรกรนาไปเพาะปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดและปลูกเป็นพืชฤดูแล้งทดแทนการทานาปรังแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2557/2558 24 มี.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลท่าศาลา, กกโก, เขาพระงาม, โคกตูม, เขาสามยอด, นิคมสร้างตนเอง, ท่าแค และถนนใหญ่ จัดเวทีชุมชนเพื่อรวบรวมปัญหาและ ความต้องการของชุมชน ตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 10 มี.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 สืบเนื่องจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับรายงานจากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกตูมว่า พบ แมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง เข้าทำลายในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จึงได้ประสานขอให้กลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท เข้าไปทำการประชาสัมพันธ์ วินิจฉัยโรค แมลง แนะนำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง และปล่อยแมลงช้างปีกใส แตนเบียนอนาไกรัส พร้อมมอบเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อช่วยควบคุมศัตรูมันสำปะหลัง ณ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร 29 ต.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธี จ่ายเงินให้กับเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตร อำเภอเมือง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดลพบุรี 29 ต.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีไทย รามัญ ปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกรัก ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายธีรศักดิ์ ลิขิต ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองลพบุรี นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ 29 ต.ค. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 30 ก.ย. 57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน นายเลิศศักดิ์ ทวีเกียรติกำธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 30 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกลำพาน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 25 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรระดับอำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้เครือข่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้สภาเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการจัดประชุมในครั้งนี้ 15 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางสำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ทุกท่านและเกษตรกรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมกันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านด้วย 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน
สร้างความสามัคคี ตามโครงการนักศึกษาและอาสาสมัครร่วมใจพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และการปฏิบัติกิจกรรมสร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ให้การต้อนรับและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
สืบเนื่องจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับรายงานจากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกตูมว่า พบ
แมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง เข้าทำลายในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จึงได้ประสานขอให้กลุ่มอารักขาพืช เข้าไปทำการประชาสัมพันธ์
วินิจฉัยโรค แมลงแนะนำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง และปล่อยแมลงช้างปีกใส เพื่อช่วยควบคุมศัตรู
มันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้รับรายงานจากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกตูมว่าพบแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง เข้าทำลายในแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกร ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี จึงได้นำทีมงานเข้าไปทำการประชาสัมพันธ์ วินิจฉัยโรค แมลง แนะนำการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง ณ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อคืนความสุขให้ชาวนา ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่ทุกท่านและเกษตรกรอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางกุลชญา วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย ณ ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นางมัลลิกา กั๊วะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ หมู่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 08 ก.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2557 นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกวดผลผลิตกระท้อน, กระท้อนลอยแก้ว และกระท้อนทรงเครื่อง ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำโดย นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ในงานเทศกาลกระท้อน หวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 23 ปี 2557 ซึ่งเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี 17 ก.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 อำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี นำโดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดการประกวดตำส้มตำกระท้อนลีลา ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี และในโอกาสนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประกวดในครั้งนี้ด้วย 17 ก.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางมัลลิกา กั๊วะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ หมู่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 17 ก.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้
นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ณ วัดโคกกระถิน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้กับเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย 17 ก.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดให้ความรู้ทางด้านเกษตรแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านประจำอำเภอ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 26 มิ.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ณ วัดโคกกระถิน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี 17 มิ.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ในโอกาสนี้นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ด้วย 12 มิ.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานสำนักงาน ในการประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่นแก่ นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายสมชาติ ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายภูวิชญ์ ยิ่งเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการตรวจผลงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี 9 มิ.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้นายนุกูล โล่สุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางวันดี พรหมมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายชโยฬาร สุทนต์ชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดการอบรมเกษตรกรตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557 ณ วัดโคกกระถิน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี 5 มิ.ย. 57 รายละเอียด
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 อำเภอเมืองลพบุรี นำโดยนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้นำหน่วยงานออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างช่องทางที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ทั้งการให้บริการ ณ จุดให้บริการ และการให้บริการในลักษณะเคลื่อนที่ไปหาเกษตรกร พร้อมทั้งได้มอบสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรด้วย 30 พ.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำโดย นางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร และได้มอบสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรตำบลบางขันหมาก โดยมีนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนายพันธ์ มิขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก ให้เกียรติร่วมมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย 30 พ.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 นำโดยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท ดำเนินการการจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูข้าว ณ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี ในโอกาสนี้นายสมชาติ ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย 25 พ.ค. 57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านจัดประชุมสำนักงานขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่าน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำเสนอความรู้ที่ได้ค้นคว้ามา นำมาบรรยายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับฟังตามนโยบายที่ได้มอบไว้ เพื่อเพิ่มทักษะการนำเสนอให้สูงขึ้น และเป็นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีต่อไป 10 เม.ย. 57 รายละเอียด

ข้อมูลวิชาการเกษตร  สมุนไพรดอทคอม

การเกษตรเพื่ออาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยีการเกษตร  

เกษตรพอเพียง       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์   

เตือนภัยศัตรูพืช       เกษตรแผ่นดินทอง

  

                        

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

เลขที่ 10/2 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทร/โทรสาร. 0-3641-2338 E-mail :: lopburi01@doae.go.th

ผู้จัดทำ: นางสาวเพ็ญฑิตา เอี่ยมชม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ

นางกันตนา มูลนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร